MENU

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З № 139

від 06.05.2016

м. Добропілля

Про результати атестації Новодонецької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

Добропільської міської ради Донецької області

      На виконання Законів України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту», згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 “Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів”, наказу відділу освіти від 04.01.2016 № 1 «Про атестацію навчальних закладів», наказу відділу освіти від 03.03.2016 № 71 «Про проведення державної атестації Новодонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Добропільської міської ради Донецької області», враховуючи аргументований висновок та рекомендації атестаційної комісії відділу освіти щодо надання освітніх послуг Новодонецькою ЗОШ І-ІІІ ст.. № 17

Н А К А З У Ю :

     1. Визнати Новодонецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 17 Добропільської міської ради Донецької області атестованою.

     2. Головному спеціалісту відділу освіти Бобровській Н.О. взяти на контроль виконання закладом освіти пропозицій за наслідками атестаційної експертизи.

3. Методичному кабінету (Курдя):

3.1. Результати атестації школи врахувати при проведенні атестації педагогічних кадрів.

     3.2.Забезпечити методичний супровід виконання пропозицій експертної комісії.

     4. Адміністрації школи:

4.1. Підсумки атестації, висновки та пропозиції експертної комісії взяти до неухильного виконання.

4.2. Розробити заходи з ліквідації виявлених недоліків та перспективи розвитку школи, обговорити їх на засіданні педагогічної ради, примірники надати до відділу освіти

до 25.06.2016.

   4.3.Інформувати відділ освіти про проведену роботу щорічно до 25.05. до повного виправлення недоліків.

 

    4.4Поліпшити рівень управлінських рішень, створити систему контролю за виконанням власних рішень і розпоряджень.

Постійно

    4.5. Систематично вести роботу з педпрацівниками щодо підвищення їх освітнього рівня.

    4.6. Розробити систему стимулювання педагогічних працівників, спрямовану на підвищення їхньої професійної компетентності.

До 01.09.2016

 

   5. Педагогічним працівникам:

  5.1. Активізувати роботу з учнями щодо залучення їх до науково – дослідницької діяльності в рамках МАН; участі у предметних олімпіадах, конкурсах тощо.

   5.2. Здійснювати об’єктивне оцінювання учнів задля уникнення розбіжностей між семестровим оцінюванням та контрольними роботами .

6. Розмістити даний наказ на офіційному сайті відділу освіти.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Бобровську Н.О.

 

Начальник відділу освіти                                                                                                              І.В.Кальченко

Направлено: Завізовано:

ЗОШ – 1 Бобровська Н.О.

Спеціалісту – 1 Курдя Н.В.

ММК – 1 Балашенок Л.Ф.

До справи – 1

 

 

uCoz