MENU

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З № 254

від 08.11.2016

м. Добропілля

 

Про результати атестації Водянької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11

Добропільської міської ради Донецької області

 

На виконання Законів України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту», згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 “Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів”, наказу відділу освіти від 04.01.2016 № 1 «Про атестацію навчальних закладів», наказу відділу освіти від 12.09.2016 № 203 «Про проведення державної атестації Водянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Добропільської міської ради Донецької області», враховуючи аргументований висновок та рекомендації атестаційної комісії відділу освіти щодо надання освітніх послуг Водянською ЗОШ І-ІІІ ст.. № 11

Н А К А З У Ю :

1. Визнати Водянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 11 Добропільської міської ради Донецької області атестованою.

2. Головному спеціалісту відділу освіти Бобровській Н.О. взяти на контроль виконання закладом освіти пропозицій за наслідками атестаційної експертизи.

3. Методичному кабінету (Курдя):

3.1. Результати атестації школи врахувати при проведенні атестації педагогічних кадрів.

     3.2.Забезпечити методичний супровід виконання пропозицій експертної комісії.

4. Адміністрації школи:

4.1. Підсумки атестації, висновки та пропозиції експертної комісії взяти до неухильного виконання.

4.2. Розробити заходи з ліквідації виявлених недоліків та перспективи розвитку школи, обговорити їх на засіданні педагогічної ради, примірники надати до відділу освіти

до 25.11.2016.​​​​​​

4.3. Інформувати відділ освіти про проведену роботу щорічно до 25.05. до повного виправлення недоліків.

4.4.Поліпшити рівень управлінських рішень, створити систему контролю за виконанням власних рішень і розпоряджень.

                                                                                                                                                                                                                         Постійно

    4.5. Систематично вести роботу з педпрацівниками щодо підвищення їх освітнього рівня.

    4.6. Розробити систему стимулювання педагогічних працівників, спрямовану на підвищення їхньої професійної компетентності.

До 01.09.2017

5. Педагогічним працівникам:

5.1. Активізувати роботу з учнями щодо залучення їх до науково – дослідницької діяльності в рамках МАН; участі у предметних олімпіадах, конкурсах тощо.

5.2. Здійснювати об’єктивне оцінювання учнів задля уникнення розбіжностей між семестровим оцінюванням та контрольними роботами .

6. Розмістити даний наказ на офіційному сайті відділу освіти.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Бобровську Н.О.

 

 

 

 

Начальник відділу освіти І.В.Кальченко

 

 

Направлено: Завізовано:

ЗОШ – 1 Бобровська Н.О.

Спеціалісту – 1 Курдя Н.В.

ММК – 1 Богуш Т.О.

До справи – 1

 

 

uCoz